ABU BAKAR

ABU BAKAR : Sesungguhnya seorang hamba itu bila merasa ujub kerana suatu perhiasan dunia, niscaya Allah akan murka kepadanya hingga dia melepaskan perhiasan itu. Semoga aku menjadi pohon yang ditebang kemudian digunakan. Dia berkata kepada para sahabat,”Sesungguhnya aku telah mengatur urusan kamu, tetapi aku bukanlah org yg paling baik di kalangan kamu maka berilah pertolongan…

Ketenangan Hati

Ketenangan adalah karunia Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tentang hal ini Allah berfirman: “Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Fath [48]:…

TIPS SANTRI MANDIRI

TIPS SANTRI MANDIRI Bidliddiha tatabayyanul asyaa’. “Dengan memahami makna kebalikannya, menjadi jelaslah sesuatu”. Menurut pakar, seorang dikatakan tidak mandiri apabila tidak mau mengembangkan otonominya. Implikasinya, ia cenderung pasif dan pengennya serba instant. Almuhim alladzi zen faqod. Hidup di lingkungan pesantren adalah kesempatan emas bagi siapa saja yang ingin menumbuhkan maupun mengembangkan sifat kemandirian pada dirinya. Banyak…